Priser

Firmaoplysninger

Pairy ApS
Dronning Olgas Vej 41 2000 Frederiksberg
CVR: 38680269
Mail: support@pairy.dk

 

1. Introduktion

Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

1.1 Roller

I GDPR eksisterer følgende roller;

Data Subject – Integrationejerens kunde
Data Controller – Integrationsejeren
Data Processor – Pairy ApS

Det er controllerens ansvar at sikre, at subjektet har givet samtykke til at Pairy må behandle subjektets oplysninger. Det er ligeledes controllerens ansvar at sikre, at Pairy bliver officielt notificeret, hvis et subjekt ønsker sine data slettet.

2. Data

2.1 Omfanget af dataen

Pairy er et synkroniseringssystem, der behandler samt replikerer data fra én
datakilde til en anden på vegne af controlleren. Dette betyder at Pairy behandler oplysninger, der er nødvendige for at kunne fuldføre synkroniseringen. Dette inkluderer personhenførbare data, deriblandt;

  • – Kundeoplysninger, inkl. navne, addresser, email-addresser, telefonnumre.
  • – Ordreoplysninger, inkl. noter og kommentarer og i nogle tilfælde yderligere kundeoplysninger.
  • – Transaktionsoplysninger

Pairy opbevarer ikke personfølsomme oplysninger.

2.2 Perioder

Data, der er indhentet af Pairy på vegne af controlleren, kan blive opbevaret så længe controlleren har en aftale med Pairy. Alle oplysninger nævnt i sektion 2.1 bliver automatisk slettet ved ophøring af controllerens aftale med Pairy. Det er muligt for controller at slette individuelle subjekters data via et kontrolpanel, udbudt af Pairy.

2.3 Lokationer

Alt data nævnt i sektion 2.1 bliver behandlet på servere i Belgien, som ligeledes hører under GDPR-lovgivning. Dette betyder kort sagt at Pairy ikke sender data ud af GDPR/EU-område.

3. Forpligtelser

Pairy forpligter sig til indberette databrud til myndigheder og controller inden for 72 timer efter at et sådan brud er konstateret. Pairy tager nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte subjekternes oplysninger.

4. Data Protection Officer

Pairy har udpeget en Data Protection Officer, da Pairy’s hovedaktivitet indebærer behandling af personhenførbare oplysninger. Dette sker henfør artikel 37 af persondataforordningens. Ved kontakt med Pairy ApS vedrørende dataoplysninger, GDPR eller lignende, kontakt venligst vores Data Protection Officer.

Nicklas Andersen
Dronning Olgas vej 41 baghuset st.
DK-2000 Frederiksberg
na@pairy.dk

April, 2020