Priser

Support

Opsætning af moms og momszoner i WooCommerce

Når din WooCommerce-shop skal integreres med dit regnskabsprogram er det vigtigt, at moms er sat korrekt op. Hvis den ikke er det vil regnskabsprogrammet melde fejl.

I WooCommerce får du adgang til dine momsindstillinger ved at trykke på WooCommerce->Indstillinger i dit adminpanel. Her kan du så trykke på “Aktiver moms og momsberegninger”. Husk at vælge de indstillinger der stemmer overens med din shops formål.

 

WooCommerce momsindstillinger

 

Under WooCommerce->Indstillinger->Moms kan du indstille, hvorvidt priserne du indtaster på produkterne er inklusiv eller eksklusiv moms. 

 

WooCommerce Moms

 

Hvis du sælger til flere lande end Danmark er det vigtigt, at du angiver de korrekte momsregler for de specifikke lande og zoner som du sælger til. Dette gøres under punkterne Standardsatser, Reduced Rate satser og Zero Rate satser. Det er vigtigt, at du husker at krydse forsendelse af som på nedenstående billede da forsendelse er momspligtig.

 

WooCommerce - Momszoner

 

Hvis du ændrer momsindstillinger er det vigtigt at vide, at ændringer kun gælder fremadrettet. Du kan altså ikke justere eventuelle tidligere ordrer da kunden allerede har modtaget ordrebekræftelse på disse.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn