WooCommerce – Korrekt momsudregning

Det er vigtigt at have korrekte momsindstillinger i WooCommerce, for at Pairy ikke melder tilbage med bogføringsfejl. I det følgende kan du se hvad du skal være opmærksom på.

Indholdsfortegnelse

 

Aktivering af momsberegning

I WooCommerce får du adgang til dine indstillinger ved at trykke på “WooCommerce -> Indstillinger” i dit adminpanel.
Først og fremmest er det vigtigt, at du sætter flueben i “Aktiver moms og momsberegninger” under fanen “Generel”.

Husk at vælge de indstillinger der stemmer overens med din shops formål.

 

Anvendelse af 2 decimaler

Dernæst er det vigtigt at du indstiller antallet af decimaler korrekt. Normalt opererer diverse regnskabssystemer med 2 decimaler. Derfor er det vigtigt at antallet af decimaler er sat til “2” (se illustration nedenfor – sidste felt).

Bemærk at ændring af denne værdi kan have indflydelse på shoppens visning af decimaler.
Det kan være tilfældet at denne værdi er sat til “0” hvis der opereres med “hele” priser i din shopvisning. Ændres antallet af decimaler fra 0 til 2, vil disse typisk stå med decimaler på produktkort og -oversigt mv.
Kontakt den ansvarlige for din webshop, såfremt der opstår problemer med dette. Det er muligt at skjule decimaler i shopvisningen selvom denne værdi er sat til “2”.

 

Indtastning af priser inkl. / ekskl. moms

Under WooCommerce -> Indstillinger -> Moms kan du indstille, hvorvidt priserne du indtaster på produkterne er inklusiv eller eksklusiv moms.

 

Fragt er momspligtig

Det er pr. 1. januar 2017 blevet lovpligtigt at beregne moms på fragt (inkl. Postnord). Derfor er det vigtigt at du under “Forsendelse” tilføjer momsafregning på fragt.

Helt specifikt skal du gå ind under “WooCommerce -> Indstillinger -> Forsendelse”. Herfra kan du vælge din leveringsmulighed eller leveringszone. På de specifikke leveringsmuligheder skal du som udgangspunkt under “Momsstatus” sætte værdien til “Momspligtig”.

 

Har du salg til andre lande end Danmark?

Hvis du sælger til andre lande end Danmark, er det vigtigt, at du angiver de korrekte momsregler for de specifikke lande og zoner som du sælger til. Dette gøres under punkterne for satser. I illustrationen nedenfor kaldet “Standardsatser”, “Reduced Rate satser” og “Zero Rate satser”.
Det er vigtigt, at du husker at sætte flueben i checkbox for forsendelse, som på nedenstående illustration, da forsendelse typisk er momspligtig.

Hvis du ændrer momsindstillinger, er det vigtigt at vide, at ændringerne kun gælder fremadrettet. Du kan altså ikke justere eventuelle tidligere ordrer, da kunden allerede har modtaget ordrebekræftelse på disse, og ordren derfor må betragtes som “lukket”.

 

B2B (Business-2-Business) salg i EU

Hvor der normalt er dansk moms på salg til private i EU, er de samme regler ikke gældende for salg til virksomheder i EU, som under normale omstændigheder er momsfrie (omvendt betalingspligt).

I WooCommerce har du som udgangspunkt ikke mulighed for at angive forskellige momssatser for privatkunder og virksomhedssalg. Dette kan give nogle lovgivningsmæssige udfordringer, da der, som nævnt, bør opkræves moms ved salg til private i EU, men ikke ved salg til B2B-kunder.

Ovenstående problemstilling kan dog løses med eksempelvis dette plugin. Plugin’et validerer en række parametre. Eksempelvis momsnummer, som skal være gyldigt for som virksomhed at være fritaget for moms i EU (omvendt betalingspligt).

Se eventuelt Skats egen side her for forklaring for betingelser, fritagelser mv.

 

Momsguide til WooCommerce

WooCommerce har udgivet deres egen guide til opsætning af moms. Vi anbefaler at du kigger denne igennem, hvis du stadig oplever udfordringer – eller ikke fik svar i denne guide. Du finder guiden her.

Hjælp
Resultater
Kontakt os

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Tak for din henvendelse.
  Beskeden er nu sendt.
  Vi vil vende tilbage hurtigst muligt